11th Central Committee of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The 11th Central Committee of the Communist Party of China was in session from 1977 to 1982. It held seven plenary sessions in the 5-year period.

It elected the 11th Politburo of the Communist Party of China in 1977.

Members[edit]

The following is in stroke order of surnames:
 1. Ding Keze (丁可则)
 2. Ding Guoyu (丁国钰)
 3. Yu Sang (于桑)
 4. Yu Mingtao (于明涛)
 5. Yu Hongliang (于洪亮)
 6. Wan Da (万达)
 7. Wan Li
 8. Ma Li (马力)
 9. Ma Hui (马辉)
 10. Ma Wenrui (马文瑞)
 11. Ma Xingyuan (马兴元)
 12. Tian Bao (天宝)
 13. Wang Ping (王平)
 14. Wang Zheng (王诤)
 15. Wang Meng (王猛)
 16. Wang Qian (王谦)
 17. Wang Zhen
 18. Wang Yiping (王一平)
 19. Wang Shitai (王世泰)
 20. Wang Bicheng (王必成)
 21. Wang Guangyu (王光宇)
 22. Wang Xiuxiu (王秀秀)
 23. Wang Maoquan (王茂全)
 24. Wang Linhe (王林鹤)
 25. Wang Guofan (王国藩)
 26. Wang Shoudao (王首道)
 27. Wang Enmao (王恩茂)
 28. Wang Chaozhu (王超柱)
 29. Wei Guoqing (韦国清)
 30. You Taizhong (尤太忠)
 31. Mao Zhiyong (毛致用)
 32. Ulanhu
 33. Fang Yi (方毅)
 34. Deng Xiaoping
 35. Deng Yingchao
 36. Kong Yuan (孔原)
 37. Kong Shiquan (孔石泉)
 38. Kong Zhaonian (孔照年)
 39. Basang (巴桑)
 40. Ye Fei (叶飞)
 41. Ye Jianying
 42. Bai Rubing (白如冰)
 43. Bai Dongcai (白栋材)
 44. Feng Xuan (冯铉)
 45. Ismail Amat (司马义·艾买提)
 46. Xing Yanzi (邢燕子)
 47. Lü Yulan (吕玉兰)
 48. Lü Zhengcao (吕正操)
 49. Qiao Xiaoguang (乔晓光)
 50. Zhu Guangya (朱光亚)
 51. Zhu Muzhi (朱穆之)
 52. Wu Xiuquan (伍修权)
 53. Ren Rong (任荣)
 54. Ren Zhongyi
 55. Ren Sizhong (任思忠)
 56. Liu Wei (刘伟)
 57. Liu Zhen (刘震)
 58. Liu Zihou (刘子厚)
 59. Liu Guangtao (刘光涛)
 60. Liu Xingyuan (刘兴元)
 61. Liu Bocheng
 62. Liu Jianxun (刘建勋)
 63. Liu Chunqiao (刘春樵)
 64. Liu Xichang (刘锡昌)
 65. Jiang Hua
 66. Jiang Liyin (江礼银)
 67. Jiang Yonghui (江拥辉)
 68. Jiang Weiqing (江渭清)
 69. Chi Biqing (池必卿)
 70. An Pingsheng (安平生)
 71. Xu Shiyou (许世友)
 72. Xu Jiatun (许家屯)
 73. Ruan Posheng (阮泊生)
 74. Ji Dengkui (纪登奎)
 75. Du Yide (杜义德)
 76. Yang Yong (杨勇)
 77. Yang Chengwu (杨成武)
 78. Yang Yichen
 79. Yang Dezhi
 80. Yang Jingren (杨静仁)
 81. Su Jing (苏静)
 82. Su Zhenhua (苏振华)
 83. Su Yiran (苏毅然)
 84. Li Da (李达)
 85. Li Qiang (李强)
 86. Li Ziyuan (李子元)
 87. Li Jingquan (李井泉)
 88. Li Shuiqing (李水清)
 89. Li Shijun (李世俊)
 90. Li Xiannian
 91. Li Renzhi (李任之)
 92. Li Zhimin (李志民)
 93. Li Qiming (李启明)
 94. Li Baohua (李葆华)
 95. Li Ruishan (李瑞山)
 96. Li Desheng (李德生)
 97. Xiao Hua (肖华)
 98. Xiao Ke (肖克)
 99. Xiao Jinguang (肖劲光)
 100. Wu De (吴德)
 101. Wu Quanqing (吴全清)
 102. Wu Guixian (吴桂贤)
 103. Yu Qiuli (余秋里)
 104. Gu Mu (谷牧)
 105. Xi Houba (希候巴)
 106. Wang Feng (汪锋)
 107. Wang Dongxing
 108. Wang Mingzhang (汪明章)
 109. Song Ping
 110. Song Shilun (宋时轮)
 111. Zhang Caiqian (张才千)
 112. Zhang Yuhua (张玉华)
 113. Zhang Pinghua (张平化)
 114. Zhang Lixian (张立宪)
 115. Zhang Tingfa (张廷发)
 116. Zhang Jingfu (张劲夫)
 117. Zhang Aiping
 118. Zhang Zhixiu (张铚秀)
 119. Zhang Fugui (张富贵)
 120. Zhang Fuheng (张福恒)
 121. Zhang Dingcheng
 122. Chen Yun
 123. Chen Pixian
 124. Chen Yonggui (陈永贵)
 125. Chen Weida
 126. Chen Qihan (陈奇涵)
 127. Chen Guodong (陈国栋)
 128. Chen Xilian (陈锡联)
 129. Chen Fuhan (陈福汉)
 130. Chen Muhua (陈慕华)
 131. Chen Puru (陈璞如)
 132. Lin Hujia (林乎加)
 133. Lin Liming (林李明)
 134. Lin Liyun (林丽韫)
 135. Luo Qingchang (罗青长)
 136. Luo Ruiqing
 137. Zhou Chunlin (周纯麟)
 138. Zhou Jianren (周建人)
 139. Baoriledai (宝日勒岱)
 140. Zong Xiyun (宗希云)
 141. Hu Lijiao (胡立教)
 142. Hu Yaobang
 143. Hao Jianxiu (郝建秀)
 144. Zhao Zhijian (赵志坚)
 145. Zhao Cangbi
 146. Zhao Xinchu (赵辛初)
 147. Zhao Ziyang
 148. Duan Junyi (段君毅)
 149. Rao Xingli (饶兴礼)
 150. Yao Yilin (姚依林)
 151. He Cheng (贺诚)
 152. Qin Jiwei (秦基伟)
 153. Geng Biao (耿飚)
 154. Geng Qichang (耿起昌)
 155. Nie Fengzhi (聂凤智)
 156. Nie Rongzhen
 157. Qian Zhiguang (钱之光)
 158. Qian Zhengying (钱正英)
 159. Qian Ying (钱瑛)
 160. Ni Zhifu (倪志福)
 161. Xu Xiangqian
 162. Guo Yufeng (郭玉峰)
 163. Guo Moruo
 164. Tang Ke (唐克)
 165. Ji Pengfei
 166. Huang Hua
 167. Huang Zhen (黄镇)
 168. Huang Oudong (黄欧东)
 169. Huang Zhizhen (黄知真)
 170. Cao Lihuai (曹里怀)
 171. Cao Yi'ou (曹轶欧)
 172. Kang Shi'en (康世恩)
 173. Kang Keqing (康克清)
 174. Lu Tianji (鹿田计)
 175. Liang Biye (梁必业)
 176. Han Ying (韩英)
 177. Han Xianchu
 178. Peng Chong (彭冲)
 179. Peng Shaohui (彭绍辉)
 180. Tan Yingji (覃应机)
 181. Su Yu
 182. Cheng Zihua (程子华)
 183. Chu Jiang (储江)
 184. Jiao Linyi (焦林义)
 185. Lu Dadong (鲁大东)
 186. Zeng Shaoshan (曾绍山)
 187. Zeng Siyu (曾思玉)
 188. Xie Xuegong (解学恭)
 189. Cai Chang (蔡畅)
 190. Cai Xiao (蔡啸)
 191. Liao Hansheng (廖汉生)
 192. Liao Zhigao (廖志高)
 193. Liao Chengzhi (廖承志)
 194. Saifuddin Azizi (赛福鼎·艾则孜)
 195. Tan Qilong (谭启龙)
 196. Tan Zhenlin (谭震林)
 197. Fan Deling (樊德玲)
 198. Xue Jinda (薛金达)
 199. Huo Shilian (霍士廉)
 200. Dai Guangqian (戴光前)

In the 3rd Session in 1978, 9 persons were elected to the Central Committee: Huang Kecheng (黄克诚), Song Renqiong, Hu Qiaomu (胡乔木), Xi Zhongxun, Wang Renzhong (王任重), Huang Huoqing, Chen Zaidao (陈再道), Han Guang (韩光), Zhou Huijiu (周惠九).[1]

In the 4th Session in 1979, 12 persons were elected to the Central Committee: Wang Heshou (王鹤寿), Liu Lanbo (刘澜波), Liu Lantao (刘澜涛), An Ziwen (安子文), Li Chang (李昌), Yang Shangkun, Zhou Yang (周扬), Lu Dingyi (陆定一), Hong Xuezhi (洪学智), Peng Zhen, Jiang Nanxiang (蒋南翔), and Bo Yibo.[2]

Chronology[edit]

 1. 1st Plenary Session
 2. 2nd Plenary Session
 3. 3rd Plenary Session
 4. 4th Plenary Session
  • Date: September 25–28, 1979
  • Location: Beijing
  • Significance: Preparations were made for the 30th anniversary of the People's Republic of China. A Decision of the Central Committee of the Communist Party of China On the Question of Speeding Up Agricultural Development was adopted. Peng Zhen, one of the top officials purged during the Cultural Revolution, was elected to the Politburo.
 5. 5th Plenary Session
 6. 6th Plenary Session
  • Date: June 27–29, 1981
  • Location: Beijing
  • Significance: The Resolution on Certain Questions in the History of Our Party Since the Founding of the People’s Republic of China was adopted, completely denouncing the Cultural Revolution and Mao Zedong's theory of continuing revolution under proletarian dictatorship. Hua Guofeng resigned (though he was re-elected a junior vice-chairman), replaced by Hu Yaobang as Chairman of the Central Committee and Deng Xiaoping as Chairman of the Central Military Commission.
 7. 7th Plenary Session
  • Date: August 6, 1982
  • Location: Beijing
  • Significance: Preparations were made for the 12th Party Congress.

Notes[edit]

External links[edit]