13th Kisei

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The 13th Kisei was a Go competition that took place in 1989. Koichi Kobayashi won the title 4 games to 1 over Masaki Takemiya.

Tournament[edit]

 
Round of 16Quarter-finalsSemi-finalsFinal
 
              
 
 
 
 
Satoshi Kataoka0
 
 
 
Cho Chikun Judan1
 
Cho Chikun1
 
 
 
Shuzo Ohira0
 
Hideki Komatsu0
 
 
 
Shuzo Ohira1
 
Cho Chikun1
 
 
 
Masao Kato0
 
Rin Kaiho1
 
 
 
Norio Kudo0
 
Rin Kaiho0
 
 
 
Masao Kato1
 
Masao Kato Meijin0
 
 
 
-0
 
Cho Chikun1
 
 
 
Takemiya Masaki2
 
Hideo Otake0
 
 
 
Norimoto Yoda1
 
Norimoto Yoda0
 
 
 
Masaki Takemiya1
 
Takaho Kojima0
 
 
 
Masaki Takemiya Honinbo1
 
Masaki Takemiya1
 
 
 
Eio Sakata0
 
Eio Sakata1
 
 
 
Yuichi Sonoda0
 
Eio Sakata1
 
 
 
Haruo Kamimura0
 
Haruo Kamimura1
 
 
Katsuji Kada0
 

Challenger finals[edit]

Player
1
2
3
T
Cho Chikun Judan W+4.5 1
Takemiya Masaki Honinbo W+R W+R 2

Finals[edit]

Player
1
2
3
4
5
6
7
T
Koichi Kobayashi
(Kisei)
W+R W+R W+6.5 W+3.5 4
Takemiya Masaki
(Challenger)
W+R 1