6th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The 6th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 6th Central Committee of the Communist Party of China in Moscow on July 19, 1928.

The chairman was Xiang Zhongfa (向忠发).

Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Su Zhaozheng (苏兆征)
 2. Xiang Ying (项英)
 3. Zhou Enlai (周恩来)
 4. Xiang Zhongfa
 5. Qu Qiubai (瞿秋白)
 6. Cai Hesen (蔡和森)
 7. Zhang Guotao (张国焘)

Alternate Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Guan Xiangying (关向应)
 2. Li Lisan (李立三)
 3. Luo Dengxian (罗登贤)
 4. Peng Pai (彭湃)
 5. Yang Yin (杨殷)
 6. Lu Futan (卢福坦)
 7. Xu Xigen (徐锡根)

Standing Committee Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Su Zhaozheng
 2. Xiang Zhongfa
 3. Xiang Ying
 4. Zhou Enlai
 5. Cai Hesen

Standing Committee alternate members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Li Lisan
 2. Xu Xigen
 3. Yang Yin

External links[edit]