Ey Iran

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

"Ey Irân" (ای ایران‬) is a popular patriotic song in Iran, which many consider the unofficial de facto national anthem of Iran.

History[edit]

"Ey Irān" anthem was composed in 1944 in Tehran. The lyrics were written by Hossein Gole Golab and the music was composed by Ruhollah Khaleqi, and it was first performed by the classical Persian music singer Gholam-Hossein Banan.

Golegolâb was inspired to write the song by patriotism, he has been quoted to have said: "In 1944, the footsteps of the invading armies in the streets were enough to rattle any patriot and inspired me to write this anthem. Professor Ruhollâh Kâleqi wrote the music and despite all the political opposition, it found its way into the heart and soul of the people."

"Ey Irân" is sometimes mistaken for being the former Iranian national anthem. It has only briefly had de facto national anthem status; however, it occupies a place in Iranian popular culture similar to that of Men of Harlech in Wales. It was unofficially used in the transitional period between the national anthem used at the time of the Shah (deposed February, 1979) until the adoption of the national anthem of the Islamic Republic.

Iranian opposition groups both inside and outside of Iran do not recognise the current official anthem of the Islamic Republic of Iran as the "national anthem" and in all gatherings and ceremonies use "Ey Irân" anthem, although monarchical groups still use the Imperial Anthem of Iran.

For decades many groups and singers have performed "Ey Irân", among the most popular renditions is a 1991 version arranged for voice, choir and orchestra by Golnuš Xāleqi, daughter of Rowhollāh Xāleqi. In this version the vocal soloist was Rashid Vatandust and Esfandiar Gharabaghi.

Lyrics[edit]

Persian lyrics
IPA transcription
Transliteration
English translation
Alternative English translation[1]
ای ایران ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
سنگ کوهت در و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
برگو بی‌مهرِ تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
ej iɾɒn ej mæɾze poɾ gohæɾ
ej xɒkæt sæɾt͡ʃeʃmeje honæɾ
duɾ æz to ændiʃeje bædɒn
pɒjænde mɒni to d͡ʒɒvedɒn
ej doʃmæn æɾ to sæŋɡe xɒɾeji, mæn ɒhænæm
d͡ʒɒne mæn fædɒje xɒke pɒke mihænæm
mehɾe to t͡ʃon ʃod piʃeæm
duɾ æz to nist ændiʃeæm
dæɾ ɾɒhe to kej æɾzeʃi dɒɾæd in d͡ʒɒne mɒ
pɒjænde bɒd xɒke iɾɒne mɒ
sæŋɡe kuhæt doɾɾo gohæɾ æst
xɒke dæʃtæt behtæɾ æz zæɾæst
mehɾæt æz del kej boɾun konæm
bæɾgu bimehɾe to t͡ʃun konæm
tɒ gæɾdeʃe d͡ʒæhɒno dowɾe ɒsemɒn bepɒst
nuɾe izædi hæmiʃe ɾæhnæmɒje mɒst
mehɾe to t͡ʃon ʃod piʃeæm
duɾ æz to nist ændiʃeæm
dæɾ ɾɒhe to kej æɾzeʃi dɒɾæd in d͡ʒɒne mɒ
pɒjænde bɒd xɒke iɾɒne mɒ
iɾɒn ej xoɾɾæm beheʃte mæn
ɾowʃæn æz to sæɾneveʃte mæn
gæɾ ɒtæʃ bɒɾæd be pejkæɾæm
d͡ʒoz mehɾæt dæɾ del næpæɾvæɾæm
æz ɒbo xɒko mehɾe to seɾeʃte ʃod gelæm
mehɾ ægæɾ boɾun ɾævæd tohi ʃævæd delæm
mehɾe to t͡ʃon ʃod piʃeæm
duɾ æz to nist ændiʃeæm
dæɾ ɾɒhe to kej æɾzeʃi dɒɾæd in d͡ʒɒne mɒ
pɒjænde bɒd xɒke iɾɒne mɒ
Ey Irān ey marz-e por gohar
Ey xākat sarčešme-ye honar
Dur az to andiše-ye badān
Pāyande māni to jāvedān
Ey došman ar to sange xāreyi, man āhanam
Jān-e man fadā-ye xāk-e pāk-e mihanam
Mehre to čon šod pišeam
Dur az to nist andišeam
Dar rāh-e to key arzeši dārad in jān-e mā
Pāyande bād xāk-e Irān-e mā
Sange kuhat dorr o gohar ast
Xāk-e daštat behtar az zarast
Mehrat az del key borun konam
Bargu bimehr-e to čun konam
Tā gardeš-e jahān o dour-e āsemān bepāst
Nur-e izadi hamiše rahnamā-ye māst
Mehre to čon šod pišeam
Dur az to nist andišeam
Dar rāh-e to key arzeši dārad in jān-e mā
Pāyande bād xāk-e Irān-e mā
Irān ey xorram behešt-e man
Roušan az to sarnevešt-e man
Gar ātaš bārad be peykaram
Joz mehrat dar del naparvaram
Az āb o xāk o mehre to serešte šod gelam
Mehr agar borun ravad tohi šavad delam
Mehre to čon šod pišeam
Dur az to nist andišeam
Dar rāh-e to key arzeši dārad in jān-e mā
Pāyande bād xāk-e Irān-e mā
O Iran, o bejeweled land
O, your soil is the wellspring of virtues
Far from you may the thoughts of evil be
May you remain lasting and eternal
O enemy, if you are of stone, I am of steel
May my life be sacrificed for the pure soil of my motherland
Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
In your cause, when do our lives have value?
May the land of our Iran be eternal.
The stones of your mountains are jewels and pearls
The soil of your valleys are better than gold
When could I rid my heart of your affection?
Tell me, what will I do without your affection?
As long as the turning of the earth and the cycling of the sky lasts
The light of the Divine will always guide us
Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
In your cause, when do our lives have value?
May the land of our Iran be eternal
Iran, o my green paradise
Bright is my fate because of you
If fire rains on my body
Other than your love I will not cherish in my heart
Your water, soil and love molded my clay
If your love leaves my heart it will become barren
Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
In your cause, when do our lives have value?
May the land of our Iran be eternal
O Iran, the land of gems abound
Thy soil nurtures artisans aplenty
Far be from you the foes’ intentions
May you remain permanent and eternal
O enemy, if you’re made of rock, I'm made of steel
My life I sacrifice for the noble soil of my land
Thy love has become my preoccupation
My thoughts are never far from you
For thee my life is not worthy
May the land of Iran be eternal
Thy mountains are made of gems and jewels
The soil of thy fields better than gold
Tell me what to do without your love
If ever I exclude it from my heart
While the universe and the heavens revolve
The light of Yazdan will forever brighten our path
Thy love has become my preoccupation
My thoughts are never far from you
For thee my life is not worthy
May the land of Iran be eternal
Iran my beautiful paradise
Bright is my destiny because of you
Even if fire rains on my body
Only your love I’ll flourish in my heart
I am made of thy love, water and earth
Should love leave, earthen will become my heart
Thy love has become my preoccupation
My thoughts are never far from you
For thee my life is not worthy
May the land of Iran be eternal

References[edit]

[2]

  1. ^ "Ey Iran". sosiran.com. Retrieved 2011-08-08. 
  2. ^ fa:ای ایران (ترانه)

External links[edit]

See also[edit]