Krzysztof Abrahamowicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Krzysztof Abrahamowicz (1852 - 1916) was a Polish politician.[1]

References[edit]

  1. ^ Polski Słownik Biograficzny. T. 1. Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1935. (in Polish)