List of species described in 2016

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

List of species formally described and other new taxa of organism in 2016 classified by time of publication.

January 2016[edit]

 1. Murina kontumensis[1][2]
 2. Aselliscus dongbacana[3][4]
 3. Anarsia deuterodes: [5]
 4. Anarsia diversiola: [5]
 5. Anarsia porthmista: [5]
 6. Anarsia melanodes: [5]
 7. Anarsia gryphodes: [5]
 8. Anarsia campestra: [5]
 9. Anarsia similicampa: [5]
 10. Anarsia kepensis: [5]
 11. Anarsia pusillidia: [5]
 12. Anarsia houhunlii:[5]
 13. Neoschoengastia vietnamensis:[6]
 14. Hypogastia stekolnikovi:[6]
 15. Carinopius
  1. Carinopius albocoxalis: [7]
 16. Mahinda bo: [8]
 17. Mahinda borneensis: [8]
 18. Mahinda sulawesiensis: [8]
 19. Homalium glandulosum: [9][10][11]
 20. Peliosanthes aperta: [12][13]
 21. Peliosanthes elegans: [12]
 22. Peliosanthes kenhillii: [12]
 23. Tupistra densiflora: [12]
 24. Tupistra patula: [12]
 25. Tsukiyamaia:
  1. Tsukiyamaia albimacula: [14]

February 2016[edit]

March 2016[edit]

April 2016[edit]

May 2016[edit]

 1. Chilabothrus argentum (Conception Bank silver boa)
 2. Scolopendra cataracta (waterfall centipede)[15]

June 2016[edit]

July 2016[edit]

 1. Talamancan Palm-Pitviper
 2. Eublepharis satpuraensis

August 2016[edit]

 1. Tupinambis cryptus
 2. Tupinambis cuzoensis
 3. Tupinambis zuliensis
 4. Moridilla fifo
 5. Hemiandrus brucei
 6. Hemiandrus luna

September 2016[edit]

 1. Cyrtodactylus soni: [16]
 2. Theloderma annae: [17][18]
 3. Loboschiza cambodiensis: [19]
 4. Loboschiza flavobasis: [19]
 5. Aspidistra nutans: [20]
 6. Aspidistra tillichiana var. latifolia: [21]
 7. Arisaema langbiangense: [22]
 8. Polyspora microphylla: [23]

October 2016[edit]

November 2016[edit]

December 2016[edit]

References[edit]

 1. ^ A new species of the genus Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from the Central Highlands of Vietnam with a review of the subfamily Murininae in Vietnam Acta Chiropterologica, 17(2): 201–232, 2015 PL ISSN 1508-1109 © Museum and Institute of Zoology PAS doi:10.3161/15081109ACC2015.17.2.001
 2. ^ Phát hiện loài dơi mới thuộc giống Dơi mũi ống Murina họ Dơi muỗi (Vespertilionidae) Nguồn tin: TS. Nguyễn Trường Sơn - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Xử lý tin: Thanh Hà. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cập nhật 18/1/2016 16:50
 3. ^ Description of a new species of the genus Aselliscus (Chiroptera, Hipposideridae) from Vietnam Acta Chiropterologica (Impact Factor: 1.13). 12/2015; 17(2):233-254. doi:10.3161/15081109ACC2015.17.2.002
 4. ^ Phát hiện loài dơi mới thuộc giống Dơi mũi ba lá, Aselliscus, họ Dơi nếp mũi (Hipposideridae) Nguồn tin: TS. Vương Tân Tú - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Xử lý tin: Thanh Hà. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 03/2/2016 14:40
 5. ^ a b c d e f g h i j The genus Anarsia in Cambodia and the Northern Vietnam (Lepidoptera, Gelechiidae), with descriptions of ten new species and a catalogue of the genus in the Central-East Asia Zootaxa Vol 4061, No 3 1/3/2016. doi:10.11646/zootaxa.4061.3.2
 6. ^ a b Two new species and new records of chiggers (Acari: Leeuwenhoekiidae, Trombiculidae) from birds in Vietnam doi:10.11646/zootaxa.4061.5.2
 7. ^ A new genus Carinopius gen. n. of the subfamily Opiinae (Hymenoptera, Braconidae) from China and Vietnam, with description of a new species doi:10.11646/zootaxa.4061.5.6
 8. ^ a b c New species of the genus Mahinda Krombein, 1983 (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae)
 9. ^ Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam PhytoKeys 58: 97-104 (12 Jan 2016) doi:10.3897/phytokeys.58.6816
 10. ^ PHÁT HIỆN MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VQG VỤ QUANG – HÀ TĨNH Nguyễn Việt Hùng – Vườn quốc gia Vụ Quang. SVRVN
 11. ^ "Plant Name Details for Homalium glandulosum Tagane & V.H.Nguyen" (HTML). International Plant Names Index (IPNI). International Organization for Plant Information (IOPI). Retrieved 2016-01-19. 
 12. ^ a b c d e New species of Ophiopogon, Peliosanthes and Tupistra (Asparagaceae s.l.) in the flora of Vietnam Nordic Journal of Botany, Vol 34 Issue 1, published online: 14 JAN 2016 doi:10.1111/njb.00854
 13. ^ Phát hiện loài huệ đá mới ở Khánh Hòa Phạm Hương. VnExpress 17/2/2016 | 10:16 GMT+7
 14. ^ Tsukiyamaia, a new genus of the tribe Baorini (Lepidoptera, Hesperiidae, Hesperiinae) ZooKeys 555: 37-55 (20 Jan 2016) doi:10.3897/zookeys.555.6144
 15. ^ Siriwut, W.; Edgecombe, G. D.; Sutcharit, C.; Tongkerd, P.; Panha, S. (2016). "A taxonomic review of the centipede genus Scolopendra Linnaeus, 1758 (Scolopendromorpha, Scolopendridae) in mainland Southeast Asia, with description of a new species from Laos". ZooKeys. 590: 1–124. doi:10.3897/zookeys.590.7950. 
 16. ^ A new species of Cyrtodactylus (Squamata: Gekkonidae) from Ninh Binh Province, Vietnam Zootaxa Vol 4162, No 2. 9 Sept. 2016 doi:10.11646/zootaxa.4162.2.4
 17. ^ A new species of Theloderma (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Vietnam Zootaxa Vol 4168, No 1 14 Sept. 2016 doi:10.11646/zootaxa.4168.1.10
 18. ^ Phát hiện một loài ếch cây mới ở tỉnh Hòa Bình Cung cấp tin: Nguyễn Quảng Trường - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Xử lý tin: Minh Tâm 23/9/2016 21:35 PDf
 19. ^ a b Two new species of Loboschiza from Cambodia and Vietnam (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae: Enarmoniini) Zootaxa Vol 4169, No 1, 19 Sept. 2016 doi:10.11646/zootaxa.4169.1.9
 20. ^ Notes on taxonomy and new taxa of Aspidistra (Ruscaceae) in the flora of Laos and Vietnam Leonid V. Averyanov. Nordic Journal of Botany First published: 20 September 2016 doi:10.1111/njb.01249
 21. ^ Prosorhynchus Odhner, 1905 (Digenea: Bucephalidae) from the orange-spotted grouper Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) (Epinephelidae), including Prosorhynchus tonkinensis n. sp., from the Gulf of Tonkin, Vietnam Zootaxa Vol 4170, No 1 doi:10.11646/zootaxa.4170.1.3
 22. ^ A new species of Arisaema (Araceae) from Vietnam Phytotaxa Vol 277, No 1 23/9/2016 doi:10.11646/phytotaxa.277.1.9
 23. ^ Đa tử trà lá nhỏ (Polyspora microphylla Luong, Nguyen et Truong) một loài mới thuộc họ Chè (Theaceae) ở Việt Nam Lương Văn Dũng và Trương Quang Cường, Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà 28/09/2016 21:38

See also[edit]

External links[edit]