National Anthem of South Ossetia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн
English: National Anthem of South Ossetia
Respublikə Xussar İrıstonı Paddzaxadon Gimn
Coat of arms of South Ossetia.svg

National anthem of South Ossetia South Ossetia
Also known as Уарзон Ирыстон!
Lyrics Totraz Kokaev
Music Felix Alborov
Adopted 1995

The National Anthem of South Ossetia[1] (Ossetian: Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон гимн, Respublikə Xussar İrıstonı Paddzaxadon gimn) was adopted on May 5, 1995. The lyrics were written by Totraz Kokaev (Тотраз Кокаев), and the music was written by Felix Alborov (Феликс Алборов).[2]

Lyrics[edit]

Ossetic (Cyrillic) Transliteration
First verse

Уарзон Ирыстон! Дæ номы кадæн
Лæууæм цырагъау мах уырдыг,
Ды дæ нæ уарзты æнусон авдæн,
Ды – нæ цин æмæ хъыг!

Warzon İrıston! Də nomı kadən
Ləwwəm țırağaw max wırdıg,
Dı də nə warztı ənuson avdən,
Dı – nə țin əmə qıg!

Second verse

Фæхæрæм мах дæ зæххæй ард,
Дæ ном дын исæм бæрзонд,
Удуæлдай дын кæнæм лæггад,
Дæуæн у нæ цард нывонд!

Fəxərəm max də zəxxəy ard,
Də nom dın isəm bərzond,
Udwəlday dın kənəm ləggad,
Dəwən u nə țard nıvond!

Chorus

Уæ, Стыр Хуыцау! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры Уæзæгæн Ды цардамонд ратт!

Wə, Stır Xwıțaw! Də xorzəx, Də arfə –
İrı Wəzəgən Dı țardamond ratt!

Third verse

Уæззау уыд дæ ивгъуыд, Иры бæстæ,
Зылди дæ фæдыл сау фыдох,
Фæлæ-иу уæддæр дæ фарны рæстæй
Кодтой дæ зынтæ рох.

Wəzzaw wıd də ivğwıd, İrı bəstə, –
Zıldi də fədıl saw fıdox,
Fələ-iw wəddər də farnı rəstəy
Kodtoy də zındtə rox.

Fourth verse

Царды рухсмæ æдзух цыдтæ,
Фыдбонты нæ саст дæ ныфс,
Сæрбæрзонд алкæддæр уыдтæ,
Æргомæй размæ цæуыс!

Țardı ruxsmə ədzux țıdtă,
Fıdbontı nə sast də nıfs,
Sərbərzond alkəddər wıdtə,
Ərgoməy razmə țəwıs!

Chorus

Уæ, Уастырджи! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры дзыллæйæн фæндагамонд ратт!

Wə, Wastırci! Də xorzəx, Də arfə –
İrı dzılləyən fəndagamond ratt!

Fifth verse

Фыдæлты æрдхæрæн, Иры Уæзæг!
Зæрдæйы тæгтæй дæ нывæзт,
Ацы дунейы нын масты уæзæй
Ма у дих æмæ уæрст.

Fıdəltı ərdxərən, İrı Wəzəg!
Zərdəyı təgtəy də nıvəzt,
Ațı duneyı nın mastı wəzəy
Ma u dix əmə wərst.

Sixth verse

Дугæй дугмæ нæрæд дæ ном,
Бæрзонддæр кæнæд дæ кад,
Дæ ныфсæй мах цæрæм æнгом,
Дæ фæрцы рухс у нæ цард!

Dugəy dugmə nərəd də nom,
Bərzonddər kənəd də kad,
Də nıfsəy max țərəm əngom,
Də fərțı ruxs u nə țard!

Chorus

Уæ, Бæсты Фарн! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Нæ уарзон Ирæн Ды-иу амонд ратт!

Ном æмæ йын кад!

Wə, Bəstı Farn! Də xorzəx, Də arfə –
Nə warzon İrən Dı-iw amond ratt!

Nom əmə yın kad!

English Translation[edit]

Beloved Ossetia!
For the glory of thy name,
we stand upright like a candle,
Thou art the age-old cradle of our love,
Thou art our joy and sorrow!
We swear by thy earth,
We honour thy name highly,
We serve thee with all our hearts,
We devote our lives to thee!

Oh Great God!
Do give thy bliss, thy blessing,
happiness to Ossetia!

Thy past has been hard, oh Ossetian land,
Black evil has followed thee.
Yet through the truth of thy fortune (farn),
thy hardships were forgotten.
Towards the light of life
Thou always have walked,
In times of hardship
Thy hope was not broken,
Always with thy head up
thou walkest openly forward!

Oh Great God!
Do give thy bliss, thy blessing,
happiness to Ossetia!

Oh Wastyrdzhi!
Do give Ossetian society thy bliss, thy blessing,
good luck on the road!

Pride of our ancestors, home of the Ossetes!
Thou art connected with the strings of the heart,
In this world of sorrow through heaviness
Be not divided or dispersed,
From age to age may your name echo,
Thy glory grows,
Through thy hope we live together,
Thanks to thee, our life is bright.

Oh fortune (farn) of the country!
Do give thy bliss, thy blessing,
happiness to our beloved Ossetia!

The Honor and glory!

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ South Ossetia's status is disputed. It considers itself to be an independent state, but this is recognised by only a few other countries, the Georgian government and most of the world's other states consider South Ossetia de jure a part of Georgia's territory.
  2. ^ http://www.nationalanthems.us/forum/YaBB.pl?num=1104792683

External links[edit]