Carl Wahlbom

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
painting "Death of King Gustav II Adolf at the Battle of Lützen", dated 1855. National Museum, Stockholm.
Painting Death of King Gustav II Adolf at the Battle of Lützen, 1855

Carl Wahlbom (1810–1858) was a Swedish military artist. He was born in Kalmar and died in London.

References[edit]

  • Cederlöf, Olle (1959). Vapen och konsthistoria : Wahlbom och Leonardo-traditionen. Stockholm. 
  • Hedin, Sven Anders (1809). Åminnelse-tal öfver kongl. vetenskaps academiens framledne ledamot kongl. förste lifmedicus ... Johan Gustaf Wahlbom, hållet å kongl. vet. academiens vägnar d. 14 jan. 1809 af dess ledamot Sv. Hedin. ... Strengnäs, tryckt hos lect. A.J.: Segerstedt, 1809. Strängnäs. 
  • Loos, Viggo (1949). Carl Wahlbom. Allhems konstböcker. Malmö: Allhem. 
  • Wahlbom, Carl (1958). Carl Wahlbom : 1810-1858: en minnesutställning, Kalmar konstmuseum, april 1958. Konstmuseets utställningskatalog ; 85. Kalmar. 
  • Wahlbom, Carl (1833–1836). Teckningar ur Asarne componerade och etsade. Stockholm. 
  • Wåhlin, Karl (1901). Johan Wilhelm Karl Wahlbom : 1810-1857 : en konsthistorisk studie ; med 42 bilder. Sveriges allmänna konstförenings album, 99-1679617-3 ; 9. Stockholm.